[neewspeek] Mel gibsons film ‘sound of freedom’ stiller skarpt på trafficking og organhøst – eller bliver vi igen holdt for nar?

Artikel hos Neewspeek

En interessant pointe; at motivet for at promovere child-trafficking-agendaen kan være at skabe belæg for yderligere stramning af kontrol med internette i form af censur, overvågning mm:

Min foreløbige konklusion

Efter tre års rejse ned i kaninhullet bliver jeg stadig mindre afklaret og ved ikke rigtigt, hvad og hvem jeg skal tro. Selv Kennedy er jeg ikke mere helt sikker på, selv om han har gjort det virkelig godt på platformen Children’s Health Defense.

Jeg VED dog med sikkerhed, at der en bevægelse i gang mod én verdensregering, hvor et af alt for mange værktøjer i the global banksters’ værktøjskasse er en total digitalisering af vores liv, afskaffelse af kontanter, indførelse af en ny digital valuta og en stigende kontrol med og overvågning af borgerne.