Moralsk og intellektuel teknik

MORALSK OG INTELLEKTUEL TEKNIK

Jeg tror de fleste sociale medier sigter målrettet på at underholde mennesker, og konditionerer også mennesker i en vis retning til det passivt-underholdende. Derfor er det så vanskeligt at tilvejebringe en aktiv initiativrig ånd på sociale medier.

Fora, der ikke teknisk set er så taknemmeligt og flot udstyret som f.eks. facebook, men hvor der til gengæld hersker frihed fra diverse mekanismer af overvågningskapitalisme, er mere udfordrende og kræver større indsats af brugerne. De er mere autentiske på den måde, at de stiller mindre til rådighed for os, og opfordrer os til selv at lægge større aktivitet for dagen med henblik på at benytte dem. Dermed er de også mere i slægt med teknologiens oprindelige væsen.

Altså større aktivitet med henblik på ikke at se det endelige mål med deltagelsen i at være “på nettet” i en uendelighed for at fordrive tid og ensomhed - , men i at benytte de teknologiske muligheder på menneskelig måde, som skabende redskab i erkendelsen af verden - og for at meddele sig på de mest mangfoldige måder til andre om denne erkendelse.

Jeg tror myten om “den globale landsby” har været kontraproduktiv for vor brug af den digitale teknik. Denne myte gjorde restprodukterne af udviklingen af den digitale teknologi til det væsentligste - altså de såkaldte sociale medier - og disse oprettede man udfra den misforståede forudsætning, at vi ville fortsætte med at kommunikere på samme måde som i gamle dage i landsbysamfundene, nu blot med hele verden som platform. Det kalder jeg for “intellektuel teknik”, og den kan nemt udgøre et tilbageskridt for menneskeheden. For med de øgede muligheder i sig selv øges også mængden af moralske faldgruber.

Det forholder sig istedet sådan, at den digitale teknologi forlanger en helt ANDEN og ny og meget mere disciplineret måde at kommunikere på! Det vi - flertallet af menneskene - får stillet til rådighed af den digitale teknologi er jo kun toppen af isbjerget af en erkendelsesmåde, der i grunden kræver enorm moral af sine brugere.

Vi har fået RESULTATERNE af denne teknologi, underholdningen. Og den gør ofte afhængig, fordi vi har fået den stillet til rådighed uden at udvikle den disciplin, der krævedes for at skabe den. Måske vil det engang blive indset: Af den digitale teknologis virkelige brugere blev der ikke afkrævet mindre disciplin og moral end af andre mennesker, men mere. Måske derfor, at Silicon Valleys hi-tech eksperter ind imellem SELV viser, at de har gennemskuet denne teknologi og konsekvent ikke ønsker at lade deres børn benytte den for tidligt - men sender dem på friskoler!

Den moral, vi har brug for, for at beherske denne digitale teknik er endnu kun i sin vorden. Moralen - og her mener jeg ikke småborgerlig konsensus for god opførsel, men derimod evnen til at bringe vilje ind i tænkningen - står slet ikke mål med de meget store muligheder, denne teknologi egentlig besidder - som redskab - et redskab, der ikke i sig selv kan noget, men som er afhængig af den disciplin, menneskeånden lægger ind i benyttelsen af den.

Og det er det og ikke andet, teknologi skal bruges til - som platform for udfoldelse af en enorm disciplin, der i grunden er social - for en moralsk teknik, der endnu kun er i sin vorden. Billede: Andrew Lincoln Nelson : Living Robot, Phytoborg and Plantimal Graphite Drawings of Surreal Evolution
](http://www.nelsonrobotics.org/robotchild_web/robot_artwork.html)

image

1 Synes om